Posted By: datnv

datnv

This user hasn't shared any profile information

by datnv 2 months ago

12 cung hoàng đạo: Tâm trạng rơi tự do

TỬ VI THỨ 2 NGÀY 05/02/2018 CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Thứ 2 của Bạch Dương (5/2/2018) Theo lich van nien Mặt Trăng vuông góc sao Diêm Vương cho thấy cảm xúc của Bạch Dương khá mãnh liệt nhưng dòng...