You are Browsing Gia đình News

by Lê Thủy 2 years ago

Những thay đổi trong 3 tháng đầu mang thai

Mang thai 3 tháng đầu là giai đoạn mà bà mẹ thay đổi “chóng mặt” nhất. Đây là giai đoan bắt đầu hình thành và phát triển mạnh mẽ của dấu hiệu có thai nhi kéo theo sự thay đổi...