You are Browsing Tâm sự News

by Lê Thủy 2 years ago

Đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình

Thật đau đớn khi vô tình tôi đọc được những dòng tâm sự online của chồng với một chị hơn anh đến chục tuổi. Họ nói chuyện với nhau hàng ngày, những dòng tâm sự mùi mẫn đến nỗi...

by Lê Thủy 2 years ago

Tôi có phải là người đàn bà độc ác?

 Nhưng tôi phải làm sao? Làm sao tôi có thể quên những gì anh đã làm, những gì tôi đã trải qua? Liệu có đáng để giúp một người đàn ông bỏ con 9 năm nay, người ta nói đàn ông chỉ bỏ...