You are Browsing Tin tức News

by thanh lt 2 weeks ago

Mộng thấy bùn là điềm lành hay dữ

Bùn là một hợp chất lỏng được tạo thành từ đất và nước hay trầm tích. Bùn có rất nhiều tác dụng khác nhau, nhất là trong đời sống thì bùn được sử dụng làm vật liệu xây dựng,...