Tag Archives: A Rap

by Lê Thủy 5 năm ago

Ả Rập cấm các domain .gay và .islam

Chính quyền các nước Ả Rập Saudi đang thực hiện lệnh cấm hàng loạt các domain do nghi ngờ nó ủng hộ cho tình dục đồng giới, từ đó ảnh hưởng đến nền văn hóa của các nước Ả Rập...

Xem Thêm