Tag Archives: tuong nguoi

5 năm ago

Tướng người gian tà nên tránh xa

Những ai có tướng mặt mà xương gò má và xương cằm đều gồ lên, nhìn rất rõ ràng thường hiếu thắng, thích tranh đấu hơn thua

Xem Thêm