Tag Archives: website

by Lê Thủy 5 năm ago

Khai niệm tên miền

1. Tên miền là gì ? Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được...

Xem Thêm