Tag Archives: xem tuong tay

5 năm ago

Đốt ngón tay cho biết điều gì về bạn?

Ngửa lòng bàn tay, duỗi thẳng (nam trái nữ phải), quan sát ba đốt ngón tay xem đốt nào dài nhất. Theo xem bói đốt dài nhất chính là đại diện cho ưu điểm

Xem Thêm