You are Browsing Tâm sự News

by Lê Thủy 5 năm ago

Tôi có phải là người đàn bà độc ác?

 Nhưng tôi phải làm sao? Làm sao tôi có thể quên những gì anh đã làm, những gì tôi đã trải qua? Liệu có đáng để giúp một người đàn ông bỏ con 9 năm nay, người ta nói đàn ông chỉ bỏ...

Xem Thêm