Xem bói tình duyên giữa nam và nữ Bính Dần 1986

Cùng Xem tu vi 2016 xem tuổi vợ chồng giữa sự kết hợp giữa nam Bính Dần 1986 và nữ Bính Dần 1986 để xem mức độ hợp nhau như thế nào khi họ là một cặp bạn nhé.

Xem boi tinh duyen giữa nam Bính Dần 1986 và nữ Bính Dần 1986:

Xung hợp niên mệnh theo ngũ hành:
Niên mệnh Nam là Hỏa. Niên mệnh Nữ là Hỏa. Như vậy:
Niên mệnh nữ và niên mệnh nam không sinh không khắc với nhau.
Đánh giá Ngũ hành sinh khắc: Bình
Điểm: 1/2 điểm
Thiên can xung hợp:
Thiên can Nam là Bính. Thiên can Nữ là Bính. Như vậy:
Thiên can của nữ bình hòa với thiên can của nam => Bình
Điểm: 1/2 điểm
Địa chi xung hợp:
Địa chi Nam là Dần. Địa chi Nữ là Dần. Như vậy:
Địa chi của nữ và địa chi của nam không xung không hợp nhau.
Đánh giá Địa chi xung hợp: Bình
Điểm: 1/2 điểm
Bát trạch nhân duyên:
Nam có cung mệnh là Khôn. Nữ có cung mệnh là: Khảm.
Theo Lich 2016, xét theo tám cung biến hóa thì cung Khôn kết hợp với cung Khảm tạo nên  Tuyệt Mệnh => Đại hung
Điểm: 0/2 điểm
Đoán số theo Cao Ly Đầu Hình:
Theo khoa đoán số của CAO LY ĐẦU HÌNH thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Thiên can của nam là Bính, địa chi của nữ là Dần, như vậy:
Lúc đầu ăn ở đầm ấm, sau e phải phân ly. Phải ăn ở có đạo nghĩa thì mới tốt về sau.
Đánh giá Cao Ly Đầu Hình: Bình
Đánh giá: 1/2 điểm

Tổng kết luận: Tổng điểm: 4/10 điểm
Xem tuổi vợ chồng giữa 2 tuổi này có chỉ số tương đối thấp.

Nguồn: xemtuoi.con.vn