Đốt ngón tay cho biết điều gì về bạn?

Ngửa lòng bàn tay, duỗi thẳng (nam trái nữ phải), quan sát ba đốt ngón tay xem đốt nào dài nhất. Theo xem bói đốt dài nhất chính là đại diện cho ưu điểm, sở trường của bạn, đồng thời cũng có thể bạn đã bắt đầu bước vào vận đỏ.

Đốt ngón tay khác nhau, vận thế khác nhau

Ngón cái
Đốt thứ nhất của ngón cái: Đại diện cho ý chí và sự mạnh yếu của ý thức cái tôi.
Đốt thứ hai ngón cái: Đại diện cho khả năng tư duy logic.
Đốt thứ ba ngón cái: Theo xem tu vi đại diện khả năng xử lý vấn đề liên quan đến tình cảm.

dot-ngon-tay

Ngón trỏ
Đốt thứ nhất ngón trỏ: Đại diện cho khả năng trực giác, mức độ tự tin, cái tôi.
Đốt thứ hai ngón trỏ: Đại diện cho chí tiến thủ và sự hiếu thắng.
Đốt thứ ba ngón trỏ: Đại diện cho nhu cầu cơ bản của con người.

-> Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày.

Ngón giữa
Đốt thứ nhất ngón giữa: Đại diện cho đạo đức và phản ánh đặc trưng tình cảm.
Đốt thứ hai ngón giữa: Đại diện cho tinh thần trách nhiệm và mong muốn tạo dựng sự nghiệp.
Đốt thứ ba ngón giữa: Đại diện cho nhu cầu hiện thực của con người.

Ngón vô danh
Đốt thứ nhất ngón vô danh: Đại diện cho khả năng nghệ thuật, tu dưỡng bản thân và đặc trưng tính cách.
Đốt thứ hai ngón vô danh: Đại diện cho danh tiếng và khát vọng sống.
Đốt thứ ba ngón vô danh: Đại diện cho trực giác, tài hoa, dục vọng.

Ngón út
Đốt thứ nhất ngón út: Đại diện cho ham muôn thể hiện và khả năng biện luận.
Đốt thứ hai ngón út: Đại diện cho khả năng nhẫn nại và khả năng thực tiễn.
Đốt thứ ba ngón út: Đại diện cho khả năng suy nghĩ, ý chí và thể lực.