Kết quả thống kê xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 29/02/2016

by Phùng Hải Đăng February 29, 2016 at 12:10 pm
Comments Off on Kết quả thống kê xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 29/02/2016

Thống kê kết quả xo so Miền Bắc – XSMB hôm nay thứ 2 ngày 29/02/2016.

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày

44    (8 lần)    Tăng 4 so với 10 ngày trước
08    (7 lần)    Tăng 5 so với 10 ngày trước
03    (6 lần)   Tăng 6 so với 10 ngày trước
95    (6 lần)   Tăng 3 so với 10 ngày trước
65    (6 lần)   Tăng 2 so với 10 ngày trước
64    (6 lần)   Không thay đổi so với 10 ngày trước
11     (5 lần)   Tăng 5 so với 10 ngày trước
57    (5 lần)   Tăng 2 so với 10 ngày trước
70    (5 lần)   Tăng 3 so với 10 ngày trước
29    (5 lần)   Giảm 1 so với 10 ngày trước

10 cặp số xuất không xuất hiện nhất

83    19 ngày
61    14 ngày
72    10 ngày
02    10 ngày
51    8 ngày
16    15 ngày
73    12 ngày
67    10 ngày
88    9 ngày
47    8 ngày

Thống kê đầu đuôi trong 3 ngày

Đầu 0    (10 lần)    Giảm 1 so với 3 ngày trước
Đầu 1    (12 lần)    Tăng 8 so với 3 ngày trước
Đầu 2    (9 lần)     Tăng 1 so với 3 ngày trước
Đầu 3    (6 lần)     Giảm 3 so với 3 ngày trước
Đầu 4    (10 lần)   Tăng 3 so với 3 ngày trước
Đầu 5    (7 lần)     Giảm 3 so với 3 ngày trước
Đầu 6    (4 lần)     Giảm 6 so với 3 ngày trước
Đầu 7    (5 lần)     Giảm 5 so với 3 ngày trước
Đầu 8    (7 lần)     Tăng 1 so với 3 ngày trước
Đầu 9    (11 lần)    Tăng 5 so với 3 ngày trước
Đuôi 0   (6 lần)     Giảm 3 so với 3 ngày trước
Đuôi 1    (5 lần)     Giảm 2 so với 3 ngày trước
Đuôi 2    (5 lần)     Giảm 1 so với 3 ngày trước
Đuôi 3    (4 lần)     Giảm 7 so với 3 ngày trước
Đuôi 4    (12 lần)   Tăng 3 so với 3 ngày trước
Đuôi 5    (8 lần)     Giảm 4 so với 3 ngày trước
Đuôi 6    (9 lần)     Tăng 1 so với 3 ngày trước
Đuôi 7    (10 lần)    Tăng 5 so với 3 ngày trước
Đuôi 8    (9 lần)     Tăng 4 so với 3 ngày trước
Đuôi 9    (13 lần)    Tăng 4 so với 3 ngày trước

Xem thêm: Tham khảo dự đoán kết quả xsdn để đưa ra những bộ số có khả năng xuất hiện nhất trong bảng kết quả xổ số hôm nay.

more news from the blog