Kết quả thống kê xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 29/02/2016

Thống kê kết quả xo so Miền Bắc – XSMB hôm nay thứ 2 ngày 29/02/2016.

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày

44    (8 lần)    Tăng 4 so với 10 ngày trước
08    (7 lần)    Tăng 5 so với 10 ngày trước
03    (6 lần)   Tăng 6 so với 10 ngày trước
95    (6 lần)   Tăng 3 so với 10 ngày trước
65    (6 lần)   Tăng 2 so với 10 ngày trước
64    (6 lần)   Không thay đổi so với 10 ngày trước
11     (5 lần)   Tăng 5 so với 10 ngày trước
57    (5 lần)   Tăng 2 so với 10 ngày trước
70    (5 lần)   Tăng 3 so với 10 ngày trước
29    (5 lần)   Giảm 1 so với 10 ngày trước

10 cặp số xuất không xuất hiện nhất

83    19 ngày
61    14 ngày
72    10 ngày
02    10 ngày
51    8 ngày
16    15 ngày
73    12 ngày
67    10 ngày
88    9 ngày
47    8 ngày

Thống kê đầu đuôi trong 3 ngày

Đầu 0    (10 lần)    Giảm 1 so với 3 ngày trước
Đầu 1    (12 lần)    Tăng 8 so với 3 ngày trước
Đầu 2    (9 lần)     Tăng 1 so với 3 ngày trước
Đầu 3    (6 lần)     Giảm 3 so với 3 ngày trước
Đầu 4    (10 lần)   Tăng 3 so với 3 ngày trước
Đầu 5    (7 lần)     Giảm 3 so với 3 ngày trước
Đầu 6    (4 lần)     Giảm 6 so với 3 ngày trước
Đầu 7    (5 lần)     Giảm 5 so với 3 ngày trước
Đầu 8    (7 lần)     Tăng 1 so với 3 ngày trước
Đầu 9    (11 lần)    Tăng 5 so với 3 ngày trước
Đuôi 0   (6 lần)     Giảm 3 so với 3 ngày trước
Đuôi 1    (5 lần)     Giảm 2 so với 3 ngày trước
Đuôi 2    (5 lần)     Giảm 1 so với 3 ngày trước
Đuôi 3    (4 lần)     Giảm 7 so với 3 ngày trước
Đuôi 4    (12 lần)   Tăng 3 so với 3 ngày trước
Đuôi 5    (8 lần)     Giảm 4 so với 3 ngày trước
Đuôi 6    (9 lần)     Tăng 1 so với 3 ngày trước
Đuôi 7    (10 lần)    Tăng 5 so với 3 ngày trước
Đuôi 8    (9 lần)     Tăng 4 so với 3 ngày trước
Đuôi 9    (13 lần)    Tăng 4 so với 3 ngày trước

Xem thêm: Tham khảo dự đoán kết quả xsdn để đưa ra những bộ số có khả năng xuất hiện nhất trong bảng kết quả xổ số hôm nay.